Onderhoud

Configuratiebeheer
Het onder controle houden van de IT- (Information-Technology) Infrastructuur. Concreet betekent dit de registratie en het archiveren van de aanwezige software en hardware (Quick-Scan). Tevens betekent dit het up-to date houden en het beschikbaar stellen van deze informatie. Op deze wijze wordt het gehele netwerk inzichtelijk gemaakt, zodat er sneller en eenvoudiger eventuele problemen of wijzigingen kunnen worden opgelost of uitgevoerd.

Helpdesk
De gebruikers kunnen altijd bellen met onze helpdesk wanneer er vragen zijn over het netwerk, de PC's of over het gebruik van een applicatie, mits deze binnen de overeenkomst valt. Alle telefonische support wordt geregistreerd, zodat hier later een mogelijke storingsanalyse van kan worden gemaakt. Indien er Remote Support aanwezig is, is het zelfs mogelijk om vanuit de helpdesk naar de problemen 'mee' te kijken en eventueel direct op te lossen.

Probleembeheer
Het traject van het Probleembeheer loopt als volgt:

  • Probleemidentificatie (het vaststellen en het analyseren van het probleem)
  • Registratie Classificatie (prioriteit toekennen, plannen)
  • Allocatie (mensen en middelen worden ingeschakeld om het probleem op te lossen)
  • Het beschikbaar stellen van reserve apparatuur (indien dit is afgesproken in de overeenkomst)
  • De fout wordt opgelost en geregistreerd
  • Er volgt een rapportage aan klant


Preventiebeheer

Door middel van periodieke controle (standaard 2 maal per jaar) wordt het in stand houden van de bestaande situatie gegarandeerd, het voorkomt bijvoorbeeld o.a. vervuiling. Ook wordt de randapparatuur regelmatig getest (UPS, Tape Streamer etc.).

Wijzigingsbeheer
Op verzoek van de klant kan het netwerk worden gewijzigd of worden uitgebreid. Indien nodig zullen wij uit eigen beweging drivers etc. up-to-date houden. Door deze wijzigingen op professionele wijze uit te voeren wordt de stabiliteit van het netwerk gegarandeerd.

Remote Support
In veel gevallen zullen wij de klant adviseren gebruik te maken van Remote Support. Via Modem/ADSL-technologie maken wij het mogelijk om op afstand problemen op te lossen of wijzigingen door te voeren. U wordt dan direct geholpen zonder verlies van reistijd.

Maatwerkovereenkomst
Buiten de standaardovereenkomst is het ook mogelijk een overeenkomst af te sluiten die specifiek voor u op maat gesneden is. Bijvoorbeeld een snellere response tijd of het beschikbaar stellen van reserve apparatuur etc..